Post Śr sty 25, 2017 8:59 am

Meteorologia analizuje zdarzenia fizyczne występujące w atmo

Biosfera ziemska to gazowa otoczka Ziemi. Dopasowuje się z około: 78 % azotu, 21 % tlenu, 1 % argonu i wyjątkowych gazów w minimalnej ilość. W sferze ziemskiej znajduje się również para wodna. Pogoda nie jest czysta ani w zakresu pionowym, ani w poziomym. W zakresie pionowym różni się na kilka warstw różniących się między sobą własnościami fizycznymi. Działalność całego lotnictwa wiąże się do dwóch warstw będących najbliżej ziemi.<!--more--> Sfera najbliższa powierzchni ziemi to Troposfera. Podlega ona wielkiemu oddziaływaniu podłoża. Charakteryzuje ja stopniowy spadek temperatury w granicę wzrostu wysokości. Średni gradient temperatury w troposferze wynosi 0,6 – 1,0° /100 m i chce od wilgotności powietrza. Grubość tej powierzchni nie jest wszędzie jednakowa . Nad równikiem trafia do 16 – 18 km, a nad biegunami 8 – 10 km . W troposferze znajduje się około 0,8 całej masy atmosfery oraz prawie wszystka para wodna. Warstwę tę charakteryzuje szybki rozwój turbulencji i konwekcji, w niej te formują się chmury, robią się masy powietrza, sprowadzają się fronty atmosferyczne i przedstawiają się wyże i niże. Przeważającym kierunkiem wiatru w troposferze jest cel zachodni. Prędkość wiatru wzrasta wraz ze rozwojem wysokości osiągając maksymalną cenę na górnej granicy tej sfery. Nad troposferą zalega Stratosfera. Od troposfery oddzielona stanowi ona powierzchnią przejściową tropopauzą . Stratosfera sięga od tropopauzy do wysokości 50 –55 km . Zawartość pary wodnej w stratosferze jest delikatna, lecz wystarczająca na to żebym zaistniały w niej chmury zwane perłowymi. Zbudowane są one z ograniczonych kryształków lodu i słabych przechłodzonych kropel wody. Głównymi wiatrami w stratosferze są wiatry zachodnie. Ważny dla tej powierzchni jest wzrost temperatury, szczególnie wyraźny na pokładzie 25 – 40 km, uwarunkowany intensywnym pochłanianiem światła słonecznego przez ozon.