Post Wt maja 02, 2017 7:02 pm

Makroelementy w żywieniu – podstawowe informacje

Wzrost i zaangażowanie organizmu wymaga dostarczania składników koniecznych do wzrostu procesów metabolicznych i formy i odnowy jego budów. Podstawowym elementem warunkującym realizacje tych zadań jest dostępność energii. Dlatego produkcja energii to podstawowy proces przebiegający w celach organizmu. Każda komórka produkuje działalność na naturalny użytek wykorzystując substraty energetyczne wychodzące ze spożywanej żywności. Energia wykonywana jest przede wszystkim z węglowodanów i tłuszczy. Białka pożywienia wykorzystywane są głównie do sieci białek organizmu, co świadczy, iż w mniejszym stopniu zatrzymują się substratami do realizacji energii. Zapotrzebowanie człowieka na moc, i w rezultacie na ustalone w żywności substraty energetyczne, zależy od wielkości, wielkości i sklepu ciała, wieku, płci, stanu zdrowego i poziomu aktywności fizycznej. Wydatek energetyczny organizmu obejmuje energię konieczną do czasu procesów określanych mianem podstawowej przemiany materii, energię związaną z aktywnością fizyczną, termogenezą poposilkową oraz procesami rozwoju i budowy nowych tkanek i organizacji. PPM to siła niezbędna dla utrzymania funkcji tkanek i narządów, stałej temperatury ciała, transportu składników przez błony biologiczne, odnowy cel i tkanek. Obok wielkości PPM, poziom aktywności finansowej jest istotnym czynnikiem determinującym zapotrzebowanie na siłę. Zapotrzebowanie na działalność jest pokrywane poprzez zawarte w żywności węglowodany, tłuszcze oraz białka. Węglowodany powinny zawierać średnio około 55% zapotrzebowania na energię, przy czym powinny zapewniać nie tanio niż 45% mocy zaś nie wysoce niż 75% energii. Tłuszcze powinny dostarczać około 30%, a białka 10%-15% energii. Ze powodu na skórę aminokwasów dostarczanych z dietą w metabolizmie białek ustrojowych, białko pokarmowe chodzi do pierwszych składników diety. Prawidłowy wzrost i dodawanie systemu wymaga dowozu białka na normalnym poziomie. Białka pożywienia są głównym źródłem aminokwasów używanych do syntezy białek ustrojowych. Część aminokwasów, tzn. aminokwasy endogenne, pewno żyć syntetyzowana w ustroju kogoś z elementów pochodzących z zmian węglowodanów i kwasów tłuszczowych. Część aminokwasów, tzn. aminokwasy egzogenne, pragnie być podana z pożywieniem, gdyż organizm gościa nie potrafi ich syntetyzować. Wartość biologiczną białka pożywienia nazywa się porównując jego skład aminokwasowy ze zespołem aminokwasowym białka wzorcowego, prezentującego się najwłaściwszą z faktu widzenia potrzeb człowieka zawartością poszczególnych aminokwasów. Im skład aminokwasowy białka jest milszy składowi białka wzorcowego, tym doskonalsza stanowi jego zaletę biologiczna. Białka pożywienia, które służą właściwą ilość wszystkich niezbędnych aminokwasów nazywamy białkami o wielkiej cen biologicznej lub białkami pełnowartościowymi. Białka, jakie nie mają wszystkich potrzebnych aminokwasów lub zawartość niektórych aminokwasów jest dużo niska, są znikomą cena biologiczną. Najwyższą cenę biologiczną mają białka pochodzenia zwierzęcego to w takich produktach spożywczych, jak jaja, mleko natomiast jego produkty, mięso, ryby. Wiele białek roślinnych w zestawieniu z białkami zwierzęcymi jest gorszą wartość biologiczną, gdyż zawartość pewnych aminokwasów potrzebnych istnieje w nich niska. Istotnym czynnikiem wchodzącym na skorzystanie przez system człowieka białek pożywienia stanowi ich strawność, czyli podatność na życie enzymów trawiennych. Strawność białek chce z ich budowy i obecności innych składników zawartych w konkretnym artykule spożywczym. Strawność białek pochodzenia zwierzęcego jest powszechnie większa niż białek pochodzenia roślinnego. Produkty roślinne mają często błonnik, a niekiedy także inhibitory enzymów trawiennych, które zmniejszają strawność dostarczanego białka. W wypadku dużego mężczyzny w okresie równowagi metabolicznej dowóz białka z pożywieniem służy uzupełnianiu strat azotu białkowego i bezpieczeństwie zapotrzebowania na aminokwasy. Młode, rosnące organizmy charakteryzuje wyższy stopień syntezy białka, co przypisuje się z formą nowych form. Czyli ich zapotrzebowanie na aminokwasy jest wyższe. Wzrost zapotrzebowania na aminokwasy powiązany ze zwiększoną syntezą białka przygląda się u pań w stanie chce i laktacji, a dodatkowo u kobiet, u których dołączyło do utraty beztłuszczowej masy ciała, np. w rezultatu przebytych chorób. Zapotrzebowanie na białko pożywienia podawane stanowi w gramach na kilogram masy ciała
na dzień (g/ kg/d). Dorosły człowiek (wiek > 19 lat) powinien jeść dziennie około 0,8 g białka z bogatych źródeł na kg masy ciała. Wyższe spożycie białka zalecane jest kobietom w sezonie ciąży (1,1 g/kg/d) i laktacji (1,3 g/kg/d) oraz dzieciom oraz młodzieży. W sukcesu dzieci najwięcej białka powinno oglądać się w pożywieniu małych dzieci (< 1 roku bycia). Obecność w diecie produktów zawierających białka różnego wynikania to zalecany sposób działania zapewniający pokrycie zapotrzebowania organizmu na aminokwasy, a oraz inne czynniki odżywcze. Pełne pokrycie zapotrzebowania organizmu gościa na aminokwasy wymaga dostarczania z pożywieniem nie tylko odpowiedniej dawce aminokwasów niezbędnych, ale też innych aminokwasów ze innym uwzględnieniem tych, które w określonych warunkach fizjologicznych lub patologicznych stają się aminokwasami niezbędnymi