Post So maja 20, 2017 2:59 pm

Aktywność ruchowa w życiu dzisiejszego człowieka

Życie tego człowieka – związane również z dobrodziejstwami cywilizacji, kiedy oraz z jej negatywnymi konsekwencjami – wymusza nowy styl książki (z grubym poparciem dla profesjonalizmu, wysokich aspiracji i trwałej potrzeby samorealizacji) oraz powiązaną z nim inną znajomość życia, nowy styl przebywania w obecnym lansowane wzory wypoczynku, jazdy po świecie, wysokie aspiracje materialne i konsumpcyjne, uczestnictwo w sztuce etc. W takiej rzeczywistości dobre zdrowie i wydolność fizyczna traktowane są jako warunek podstawowych kompetencji profesjonalnych i społecznych, a dodatkowo klucz do zdobycia doskonalszej jakości życia. Rozwój w myślach medycznych sprawił wprawdzie, że rozszerza się średnia długość życia, ale badania pokazują jednocześnie, że procesy starzenia zakładają się rano i idą znacznie szybciej niż w poprzednich pokoleniach, a symptomy schorzeń cywilizacyjnych otwierają się pojawiać w jeszcze mniejszym wieku. Medycyna naprawcza – często bezradna wobec pozwanych chorób cywilizacyjnych, i tym znacznie wobec nowych zagrożeń zdrowotnych – prosi o docenianie znaczenia opieki i reklam zdrowia. Rola aktywności płciowej jest szalenie istotna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Przekonuje się, że brak regularnych ćwiczeń finansowych jest okazją rozwoju co chwila 20 chorób przewlekłych.
Sponsrad länk: träning proteinpulver
Wyniki badań epidemiologicznych i klinicznych dowodzą, że dolegliwości te zwykle są u osób, które w umiarkowanym stopniu podejmują aktywność fizyczną bądź nie działają jej w zespole. Hipokinezja (brak ruchu czy jego niedostateczna dawka) zaliczana jest wręcz za samo ze centrów epidemii otyłości i odprowadzającego jej składu metabolicznego, uznawana jest jeszcze za jedną z racji powstania chorób niedokrwiennych serca i chorób nowotworowych. Z kolei w przeciwieństwie do hipokinezji, odpowiednia ilość aktywności fizycznej przynosi dużo zalet zdrowotnych, między innymi poprawia wydolność układu latania i oddychania oraz opóźnia pojawianie się faktów tych schorzeń. Zwiększa również pojemność życiową płuc, głębokość wypoczynku i wybranie tlenu, a zmniejsza liczbę oddechów na sekundę i siła długu tlenowego. Ponadto, silne mięśnie oddechowe kształtują klatkę piersiową, sprawiając jej rozrost i poprawę postawy ciała, przez co dużo ułatwiają zaopatrzenie organizmu w tlen. Wysiłek fizyczny powoduje pozytywne zmiany jeszcze w związku ruchu: zwiększa wagę i wielkość mięśniową, rozwija i stabilizuje stawy, podnosi ich charakter ruchomości, wzmacnia przyczepy, ścięgna i więzadła i zapobiega zwyrodnieniom stawów. Podtrzymuje także prawidłową mineralizację kości, zapobiega i sprawdza wady postawy, a w wypadku bólu krzyża stwarza szansę powrotu do prostych czynności.