Post Wt maja 23, 2017 1:14 pm

Sprawy cielesne wczoraj i współcześnie

Rozwiązłość była wciąż przywilejem elit władzy, najeźdźców też innych grup złych i tutaj o żyć potrafi przypomnieć, że rozpusta katolickiego kleru była jakimś z ostatnich czynników, które wywołały powszechne oburzenie na hipokryzję Kościoła i doprowadziły do Reformacji. Kościoły protestanckie nie właśnie nie złagodziły nadzoru instytucji religijnych nad życiem seksualnym wiernych, ale zapewnij go zaostrzyły. Oczywiście nawet purytanizm wyrażał zgodę na różne miary moralności dla kobiet i przyjaciół, domy widoczne były nadal ważną cechą ekonomii w ośrodkach miejskich, zaś panie, w współzależności od statusu społecznego, mogły albo się sprzedawać, albo wykonywać swoim panom jako niewolnice, albo strzec ogniska domowego. Wiek dwudziesty pokazałeś się jednak wiekiem kompletnej deprawacji obyczajów a w kulturze zachodniej kobiety stopniowo uzyskiwały dojazd do edukacji, zdobywały prawo głosu, prawo do posiadania cesze i indywidualnego płacenia podatków, i wreszcie byliśmy świadkami rewolucji seksualnej. Rewolucja seksualna nie byłaby niczym nowym, jeśli nie rozwój medycyny i pojawienie się skutecznych środków antykoncepcyjnych. Na dziesięć lat przed książką w Londynie wielkiej monografii Malinowskiego Margaret Sanger założył pierwszą klinikę antykoncepcyjną w Różnym Jorku.
Sponsrad länk: potensproblem
Pięć lat wcześniej, w 1914, zaczęła publikować poświęcony antykoncepcji magazyn, w którym po raz pierwszy pojawił się termin „birth control” a który stanowił określoną dewizę "No Gods and No Masters". Nie trudno zgadnąć, że już oskarżono ją o pogwałcenie jasna i potrzebowała na rok schronić się w Prawdziwej Brytanii. Margaret Sanger łamała zwyczaj, ale oferty dostępnych preparatów antykoncepcyjnych były nadal bardzo popularne. Królowały prezerwatywy, których produkcja w Kształtach Zjednoczonych stała się atrakcyjną dziedziną przemysłu, jednak tylko w części lat trzydziestych produkcja dochodziła d ponad 1.5 miliona sztuk dziennie. Śmieszne, gdyż dopuszczany dziś nawet przez Watykan „kalendarzyk ślubny” był sensacją 1929 roku. Trzy lata wstecz holenderski ginekolog wydał książkę, w jakiej pisał o potrzebie wiedzy o naszej seksualności również o czymś udanego współżycia erotycznego. Istniał obecne jednocześnie rok, w którym wyświetliłeś się drugi tom Mein Kampf , jednak właśnie sama spośród obecnych pozycji odnalazłaby się na liście książek zakazanych przez Watykan, co myślało niedwuznacznie który jest sposób wartości moralnych Kościoła katolickiego . Rok 1930 przyniósł dwa ważne doświadczenia na tym polu: w Zurychu odbył się pierwszy Międzynarodowy Kongres Zwolenników Antykoncepcji, a w Prawdziwej Brytanii biskupi Kościoła Anglikańskiego na rozmów w Lambeth niezwykle ostrożnie oświadczyli, iż w wybranych przykładach zapewne istnieć usprawiedliwione stosowanie środków antykoncepcyjnych, ale w żadnym przykładzie nie chodzi po nie sięgać zawierając się „egoizmem, sięganiem do przyjemności, czy wygodą”. Mało, jednak w porównaniu ze miejscem Watykanu stara to zawsze rewolucja oraz w trzydzieści lat później, w trakcie Soboru Watykańskiego II, katoliccy zwolennicy uchylenia drzwi dla preparatów antykoncepcyjnych dziwili się nad pytaniem, „czy 30 lat wcześniej Duch Wielki nie istniał chociaż w Lambeth”. Po głębokim rozważaniu papież, Paweł VI, zdecydował się na wtórne usztywnienie stanowiska Kościoła wobec preparatów antykoncepcyjnych. Ponowne, gdyż przez moment zdawało się,że wygra normalny zdrowy rozsądek. Kardynał Roncalli został papieżem w roku 1958 i pozwoliłeś imię Jan XXIII co sprawiłoby zdumienie, gdyż już wcześniej był papież o tym imieniu i pozostawił on usunięty z tytułu w 1415 roku przez kongres w Konstancji. Początkowo jednak nikt nie podejrzewał, że ten istniejący nad grobem dyplomata watykański planuje rewolucję zbliżoną do ostatniej, której byliśmy świadkami dwa lata wczas w Moskwie z przyczyny XX Zjazdu KPZR. Gdy w trzy miesiące po objęciu urzędu zapowiedział zwołanie soboru, jego wadę przyjęto ze zdumieniem, ale bez niepokoju. Coraz popularniejsze zdumienie wywoływały a jego nowe małe kroki, wśród jakich było stworzenie sześcioosobowej komisji do spraw kontroli urodzin. Wcześniej dziwnie często traktował o potrzebie wolności słowa, zarówno w Kościele.