Post Śr paź 12, 2016 4:57 pm

Filmy animowane a rozumienie rzeczywistości przez dzieci

Pod wpływem obrazu i telewizji powstaje niebezpieczeństwo stereotypów postaw, zachowań i odruchów. Należy to zadać szereg pytań, czy film nie podsuwa fałszywych literackich scenariuszy, jakie sprawy ukazane są ciekawie i twórczo, oraz które bezbarwnie i schematycznie? Czy obraz młodzieży opisanej w filmie odpowiada obrazowi danemu z szarej rzeczywistości zaś w którym stopniu? Czy film dostarcza wzorów osobowych? <!--more-->
Omówienie różnych typów odbiorców sztuki spotykamy w produktach psychologicznych. Autorka, budując się na rzeczy niemieckiego psychologa, zainteresowała się typologią przeżyć filmowych. Oznaczał on kolejne typy przeżyć estetycznych: sensoryczny, motoryczny, wyobrażeniowy, intelektualny, emocjonalny. Odbiorca, którego zajmuje obraz ze powodu na jego pewne cechy (ruch, barwę, dźwięk), któremu powoduje przyjemność samo wyglądanie na ekran, na spacer obrazów, słuchanie spokojnej muzyki filmowej – prezentuje typ sensoryczno-motoryczny. Typ wyobrażeniowy ukazuje się identyfikacją widza z ekranową postacią.
Typ emocjonalny autorka liczy na dwie klasy:
i) typ obiektywny, u którego prowadzą uczucia intelektualne: zaciekawienie, oczekiwanie, zaskoczenie, rozbawienie, zdumienie, widz śledzi uważnie tok akcji, żywo odpowiada na ogół, co dzieje się na ekranie, przez wszystek okres śledzi obraz z napiętą uwagą.
b) typ subiektywny, kiedy widz przyciąga opinię na poznania bohaterów, używa ich smutek – współczuje im.
W toku żywiołowego odbioru filmu można zobaczyć zjawisko identyfikacji widza z bohaterem filmowym czy z formą opisaną na ekranie. Widz ten stosuje często rzeczywistość ekranową tak toż jak istotną rzeczywistość daną z bycia. Doraźne bezpośrednie skutki oddziaływania obrazu na uchronienie się dzieci oraz młodzieży są łatwo dostępne już obserwacji potocznej. Nietrudno zauważyć, głównie w imprezach dzieci, odtwarzanie mniej lub bardziej trudnych zachowań i form pokazanych w serialach telewizyjnych czy popularnych filmach dla niemowlęta.