Post Śr paź 12, 2016 5:15 pm

Alkoholizm od strony psychiki

Uzależnienia od podstaw psychoaktywnych, kiedy również związania z dobrych sytuacji aktywności, siedzących w częstym życiu wartości są przedmiotem zainteresowania naukowego i ciekawego wielu rzeczy naukowych, takich jak medycyny, socjologii, ekonomii, pedagogiki czy psychologii społecznej. To potężne zainteresowanie wielu dziedzin, angażujących się byciem człowieka pochodzi z złych konsekwencji zdrowotnych, społecznych czy ekonomicznych jakie noszą za sobą nowe uzależnienia i odprowadzające im wydarzenia w grupie, pracy lub środowisku społecznym. Społeczeństwa wielu krajów coraz natarczywiej domagają się bardziej gwałtownych i rozsądnych rozwiązań, jakie z jakiejś strony zmniejszałyby negatywne skutki już będących uzależnień; po drugie chroniły następne pokolenia przed działaniem szerokiego spektrum czynników ryzyka ich wyjścia.
Ważne miejsce wśród tych każdych dziedzin naukowych zajmuje psychologia uzależnień, którą cenię za subdyscyplinę psychologii klinicznej.
Psychologia kliniczna to umiejętność skupiająca się nie tylko opisem przejawów zaburzeń psychicznych, jednak przede każdym wyjaśnianiem psychologicznych uwarunkowań tych schorzeń i ich opieką i usuwaniem przy zastosowaniu psychologicznych metod oddziaływania, zwanych psychoterapią. Dla wyjaśnienia psychologicznych uwarunkowań zdrowia lub zaburzeń psychicznych zwraca się założenia czterech podstawowych ujęć natury pracownika w psychologii, tj. psychoanalizy, podejścia behawioralno-poznawczego, szkoły humanistyczno-egzystencjalnej i systemowych teorii terapii rodzin. Na miejscu tak zdefiniowanego przedmiotu zainteresowań psychologii klinicznej, powstaje pytanie jakie określone projekty i działania winnym stanowić wdrażane przez dziedzinę badań naukowych, zwaną psychologią uzależnień.
Link: http://strefa-zycia.pl