Post N lip 09, 2017 1:01 pm

Znaczenie wody dla naszego organizmu

Woda stanowi zazwyczaj 60% masy ciała człowieka, jednak jej ilość zmienia się w nowych poziomach życia. U 24-tygodniowego płodu woda stanowi 88,6%, i u noworodka około 75% masy ciała. Po urodzeniu procentowa zawartość wody zmniejsza się i między 6. a 12. miesiącem życia wynosi już 60%. Po 12. roku życia odnotowuje się różnice w relacji od płci: w ciele mężczyzn procentowa zawartość wody istnieje popularniejsza niż w ciele kobiet. W wieku podeszłym woda ma już tylko 50% masy mięsa a stanowi wtedy o 10% tanio niż w wypadku pań młodych. Obniżenie ilości wody jest związane ze spadkiem beztłuszczowej masy ciała. Miejsca, w których woda otrzymuje się w układzie nazywamy przestrzeniami wodnymi: wewnątrzkomórkową i pozakomórkową. Płyn wewnątrzkomórkowy zawiera 2/3 wody ustrojowej, i nową część – płyn pozakomórkowy. Przestrzeń pozakomórkowa podaje się z wody pozanaczyniowej i wewnątrznaczyniowej. Woda wewnątrznaczyniowa to woda zawarta w osoczu. Unosząc się w organizmie zapewnia transport składników odżywczych, tlenu, hormonów do komórek oraz produktów przemiany rzeczy i dwutlenku węgla, które są usuwane z komórek. Płyny takie jak mózgowo-rdzeniowy, oka i ucha i powstające w rezultacie sekrecji jelitowej stanowią znikomą część płynu pozakomórkowego. W rytmu życia osobniczego poprawia się nie tylko ilość wody w sądzie do całkowitej masy ciała, ale jednocześnie proporcje wody pozakomórkowej do wewnątrzkomórkowej. Stosunek objętości wody pozakomórkowej do wewnątrzkomórkowej zmniejsza się podczas wzrostu. W stopniu wczesnego dzieciństwa woda wewnątrzkomórkowa stanowi około 25-35% całkowitej masy mięsa i osiąga w terminie pokwitania do 35-40%, m.in. wskutek przyrostu masy mięśniowej. W tymże samym czasie udział wody pozakomórkowej obniża się z jakiś 40% do 20-25%. Woda w układzie spełnia wiele ważnych biologicznie i fizjologicznie funkcji. Jest tematem budulcowym, gdyż stanowi strukturalną część wszystkich cel i tkanek. Jest również doskonałym rozpuszczalnikiem dla wielu elementów i jest tło dla procesów życiowych przebiegających w układzie. Woda jest korzystna do ważnego rozwoju procesu trawienia. Umożliwia formowanie kęsów pożywienia w jamie ustnej, przesuwanie treści pokarmowej w procesie pokarmowym, prawidłowe działanie enzymów trawiennych. Składniki odżywcze są wchłaniane z jelita w budowie roztworu lub zawiesiny. Do pracy, które pełni woda w układzie należy także udział w toku regulacji temperatury ciała. Woda ułatwia rozprowadzanie ciepła drogą konwekcji i dostarczanie go poprzez parowanie. Istnieje więc zwłaszcza istotne w formach, kiedy temperatura ciała może znacznie wzrosnąć pod wpływem wysokiej temperatury otoczenia lub wykorzystywania przez organizm dużej kwocie energii podczas wysiłku fizycznego lub gorączki. W takim przypadku gruczoły potowe wydzielają zwiększone liczb potu, który paruje, aby schłodzić mięso i zmniejszyć jego temperaturę. Małe ilości wody zawarte wśluzie pełnią funkcję monitorującą i zwilżającą. Woda zawarta w mazi, otrzymującej się w odległościach stawowych i zmniejszającej tarcie, umożliwia właściwą ruchliwość stawów. Ponieważ woda jest nieściśliwa, zapewnia ochronę m.in. narządów wewnętrznych, mózgu, rdzenia kręgowego czy gałki ocznej. Woda dostarczana organizmowi każdego dnia płynie z dwóch podstawowych źródeł. Wielka ilość, około 2100-2300 ml, jedzona jest z całodzienną dietą w formie soków lub wraz ze spożywanymi materiałami i potrawami. Ponadto około 200-300 ml wody syntetyzowane istnieje w organizmie każdego dnia jako produkt spalania tłuszczów, węglowodanów oraz białek. Obliczono, że z 1 g tłuszczu powstaje 1,07 g wody, z 1 g węglowodanów – 0,6 g wody, a z 1 g białka 0,4 g wody. W całości organizmowi kierowane jest 2300-2600 ml wody. Ilość wody w organizmie człowieka dorosłego winna być kontrolowana na stabilnym poziomie. Dodatni bilans wody występuje tylko w stopniu wzrostu natomiast w terminie ciąży.