Post Śr paź 12, 2016 6:43 pm

Egzekucje komornicze – rodzaje windykacji.

Jeżeli wierzyciel, który otrzymał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio, zażąda wydania tytułu wykonawczego, komornik pracuje na tytule wykonawczym informację o bycie egzekucji na zasadzie zawiadomień otrzymanych z dłużnika zajętej wierzytelności.
Umarzając na bazie art. 883 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego egzekucję co do świadczeń wymagalnych w perspektywie, komornik zatrzymuje tytuł wykonawczy w krokach sprawy. O produktach umorzenia komornik powiadamia dłużnika zajętej wierzytelności.
Jeżeli dłużnik wpadłem w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych, komornik powstaje z tytułu egzekucję, tworząc innego miejsca wynagrodzenia za pracę. Jednocześnie komornik wskazuje pracodawcy, z której daty powinien spełniać potrąceń z wynagrodzenia dłużnika. Oznaczając tę porę, komornik uwzględnia wysokość sumy wydobywającej się w depozycie.|Jeśli do sądu o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego wierzyciel nie dołączył odpisu tytułu wykonawczego dla dłużnika, komornik wzywa wierzyciela do jego dojścia, w czasie tygodniowym od doręczenia wezwania, pod rygorem zwrotu wniosku.
Link: komornicy śląsk