Post Śr paź 12, 2016 7:09 pm

W jaki sposób prawidłowo dbać o metale?

Ołów stanowi wyjątkowo odpowiedni na tworzenie dwutlenku węgla. W sferze przemysłowej wielkiej w skutki kwaśne (np. w zanieczyszczenia kwasami organicznymi) następuje powstanie zasadowego węglanu ołowiu, jaki stanowi destrukcyjny dla zabytków z ołowiu. Obiekty z ołowiu spotykane w podłodze lub morzu są z zasady tak dalece pokryte skorupą węglanu ołowiawego, że trudno zwracają się rozpoznać. Negatywny nacisk na stanowisko korozji mają organiczne kwasy wprowadzone w próchnicy i wielkie pH. Do środków profilaktycznych należy chronienie ołowiu przed utlenianiem, działaniem wilgoci, kwasów organicznych oraz dwutlenku węgla. Zabytki z ołowiu umieszczane w muzeach powinny wybierać się w chłodnych miejscach z prawą wilgocią oraz temperaturą. W stylach konserwacyjnych kieruje się m.in. metodę kąpieli materiałów z ołowiu w roztworze kwasu octowego, który daje usunąć węglany i sole. Po oczyszczeniu obiekt jest poddany neutralizacji w roztworze amoniaku. I dla artykułów z ołowiu można skorzystać metodę elektrolityczną.