Post Cz paź 13, 2016 7:25 am

Turystyka medyczna jako ważny produkt polskiej gospodarki

Istotą rozwoju turystyki medycznej na światowej arenie usług jest właśnie przygotowana promocja. Głównym celem akcji promocyjnej turystyki medycznej w Polsce winno stanowić poinformowanie, nakłonienie, danie i zachowanie niezbędnych informacje, skierowanych do potencjalnych (domowych oraz zewnętrznych) konsumentów usług turystyczno-medycznych, o danych zastosowania miłych i prostych zabiegów i/lub operacji medycznych. By otrzymać pożądany efekt, trzeba wykonać badania rynkowe dla pozyskania potrzebnych wiedz o sprawach oraz wymaganiach dokładnie sprecyzowanej liczby docelowej. Obecnie charakterystyka turystów medycznych stoi w świetle przypuszczeń, a niekiedy płynie ze centrów branżowych.