Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – na przykładzie złam

Posty: 72

Dołączył(a): Cz wrz 08, 2016 8:12 am

Lokalizacja: Netherlands Antilles

Post Wt gru 13, 2016 7:50 am

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – na przykładzie złam

Jeśli ulegniemy wypadkowi bądź kontuzji, w rezultatu jakiej doznamy trwałego albo czasowego uszczerbku na zdrowiu, ale jesteśmy zabezpieczeni w Otoczeniu Ubezpieczeniowym, mamy prawo oczekiwać otrzymania stosownego odszkodowania.Kwota odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu planowana jest na podstawie tabeli uszczerbku na zdrowiu, ale nie stanowi ona ostatecznym wyznacznikiem. Ubezpieczyciel bierze także pod rozwagę opinię komisji lekarskiej a także dokumentację medyczną dostarczoną poprzez pokrzywdzonego. Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe posiada własną tabelę, z jaką powinniśmy się zaznajomić, przystępując do umowy. Znajduje się ona wielokrotnie w Światowych Warunkach Ubezpieczenia. Tabela taka uwzględnia typ urazu oraz procentowy udział doznanego uszczerbku na zdrowiu. Niejednokrotnie ubezpieczyciele stosują zasadę, iż jakiś procent uszczerbku na zdrowiu równoznaczny jest z jakimś procentem sumy ubezpieczenia.
Pamiętajmy, iż gdyby nie zgadzamy się z opinią komisji lekarskiej i wskazaną poprzez ubezpieczyciela kwotą należnego nam odszkodowania, mamy prawo odwołać się od samej decyzji i złożyć o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Wynagrodzenie za złamany palec u ręki
220px-Reumatoidalne_zapalenie_stawow_02Skręcenie, zwichnięcie lub złamanie palca zdarza się stosunkowo niejednokrotnie także często widziane jest zbyt niegroźny uraz. Ale bez sensu na rozwiązanie, czy jest co proste złamanie, czy uraz z powikłaniami, możemy się w efekcie takiego zdarzenia ubiegać o odszkodowanie z ubezpieczyciela.

Kwota odszkodowania chce od deklarowanego przez ubezpieczyciela procentu uszczerbku na zdrowiu, jakiego doświadczyli w efektu tegoż urazu.

Zazwyczaj napotkamy się na samym początku z harmonogramem na kciuk, palec wskazujący oraz pozostałe palce. Podaje się różne modele urazów palców od zwichnięcia bez powikłań, poprzez utratę opuszka palca, utratę paliczka, funkcji palca, po amputację palca albo utratę władzy w palcu bądź części dłoni. W razu kciuka różne urazy istnieją od jeden do 33 procent uszczerbku na zdrowiu. Analogiczne obrazy w palcu prezentującym są obejmowane niższym procentem uszczerbku na zdrowiu. Najmniejszy procent tworzą urazy pozostałych 3 palców.

Posty: 72

Dołączył(a): Cz wrz 08, 2016 8:12 am

Lokalizacja: Netherlands Antilles

Post Wt gru 13, 2016 7:54 am

Re: Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – na przykładzie

Odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta – jak i za tego?

Pojęcie odszkodowania zbliża się nam się z formą, w jakiej tworzymy wykupione ubezpieczenie i wystąpił wypadek ubezpieczeniowy, czyli sytuacja w jakiej zakład ubezpieczeń jest obowiązek wypłacić nam odszkodowanie. Nic bardziej mylnego!

Reklama: Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowanie możemy dochodzić nie jedynie wówczas, jeżeli jesteśmy wykupione ubezpieczenie, a także jak sprawca szkody ma wykupione ubezpieczenie; ale choćby to, kiedy ani poszkodowany ani sprawca nie ma wykupionego ubezpieczenia. To może doprowadzić szkodę? Wszystko! Pewno wówczas grać: wypadek samochodowy, wypadek na rowerze, potknięcie się na wystającej płycie chodnikowej, upadek na lodzie, błąd lekarski, poparzenie u fryzjera lub kosmetyczki itd.

Zgodnie z przepisem art. 415 Kodeksu cywilnego, kto wyrządzi drugiej osobie szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. Odznacza się 2 modele szkody:

jeden. Szkoda majątkowa:
a. Szkoda rzeczywista (damnum emergens) – realnie doznana szkoda np. konieczność: renowacji auta, wymiany stłuczonej szyby, zakupu leków, opatrunków, lepszej żywności, koszty opieki ludzi trzecich nad osobą poszkodowaną itd.;
b. Utracone korzyści (lucrum cessans) – szkoda, jaka wystąpiła wskutek tego, że poszkodowany nie odniósł pewien wymiernych korzyści np. wskutek przypadku poszkodowany ma zasiłek chorobowy w wysokości 80 % - szkodą jest więc 20% pensji, jakiej poszkodowany nie dostaje; poszkodowany nie wykonał zadania albo dzieła wskutek sprawienia mu szkody, za jakie otrzymałeś wynagrodzenie.

2. Szkoda niemajątkowa – krzywda, ból i bycie zarówno materialne jak również wewnętrzne wskutek doznanej szkody.

Co się należy poszkodowanemu także za tego?


Sprawca szkody ma obowiązek zapłacić poszkodowanemu odszkodowanie, które pokrywa szkodę rzeczywistą i utracone korzyści oraz zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową.

Która jest wielkość odszkodowania i zadośćuczynienia?
Odszkodowanie związane istnieje od pewnego uszczerbku, który poniósł poszkodowany wskutek zrobienia mu straty. Powód nie ma możliwość się wzbogacić na zrobieniu mu szkody. Wyrównaniu zależy tylko wartość szkody. Sprawca ma cel wyrównać szkodę, czyli uszczerbek w majątku poszkodowanego. To ważne, powód nie ma obowiązku samemu naprawienia sobie szkody przed dochodzeniem odszkodowania. Poszkodowany nie musi to naprawić uszkodzonego samochodu, lub ponieść wydatków leczenia. Zadośćuczynienie chce od poziomu bólu, cierpienia, negatywnych przeżyć psychicznych powstałych w układzie z wyrządzeniem poszkodowanemu szkody. Jego wielkość stanowi dużo zróżnicowana, jednakże nie potrafi żyć niska. Ilości te dopasowują się od kilkuset złotych do choćby kilkuset tysięcy dobrych w zależności od szkody.

Albo tylko wszystko?
Nie. Poszkodowany żądać ma możliwość i renty. Renta przysługuje wtedy, gdy poszkodowany utracił kompletnie lub częściowo możliwość do budowy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego sprawy lub zmniejszyły widoki powodzenia na dolę. Jednakże, jeśli poszkodowany zmarł, to najprzyjemniejszym członkom rodziny przysługuje odszkodowanie za znaczne pogorszenie ich okoliczności życiowej wskutek śmierci poszkodowanego oraz wynagrodzenie za doświadczoną krzywdę, ból i cierpienie psychiczne w kontrakcie ze śmiercią poszkodowanego. Ponadto jeśli na poszkodowanym, jaki zmarł ciążył obowiązek alimentacyjny (np. zmarł ojciec, który zajmował małoletnie dziecko) toż silna żądać także renty od sprawcy, która zastąpi alimenty dla niemowlęcia.

Powrót do Nowe technologie

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron